ПРОЈЕКТОВАЊЕ ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА

 

Актуелно:

 

Завршена су предавања у школској 2019./2020. години., која су од 16.3.2020. држана путем MS Teams.

На сајту су 15.5.2020. комплетиране коначне верзије материјала за све наставне јединице.

 

Предавања Литература Испитни рокови

 

Предметни наставник:

Зоран Радаковић, radakovic@erf.rs

Сарадници на предмету:

Никола Ђорђевић, djnikola@etf.rs

Милош Јечменица, jecak@etf.rs

Милица Јевтић, m.jevtic@etf.rs

Урош Радоман, uradoman@etf.rs