Садржај курса и начин полагања испита

22.2.2016.     20.2.2017.     19.2.2018.     18.2.2019.     6.2.2021.

СОЛАРНИ КАЛКУЛАТОР

Предавања 29.2.2016.     27.2.2017.     26.2.2018.     4.3.2019.     10.03.2020.     13.2.2021.

Демо вежба - Урош Радоман 29. 3. 2016.     28.2.2017.     17.2.2021.

ПРИНЦИП РАДА И ВРСТЕ ФН ЋЕЛИЈА

 7.3.2016.     25.4.2017.     6.3.2018.     10.3.2019.     10.03.2020.     20.2.2021.

КОНСТРУКЦИЈА ФН СИСТЕМА

26. 6. 2015.     25.4.2017.     2.4.2018.  3.3.2021.

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ ДОБИЈА ИЗ ФН ПАНЕЛА

И МОДЕЛОВАЊЕ ФН ПАНЕЛА

14.3.2016.     25.4.2017.     12.3.2018.     1.4.2019.     12.3.2020.     6.3.2021.

ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

 21. 3. 2016.     3.6.2017.      Lithium-Ion versus Lead Acid     19.3.2018.     1.4.2019.     12.3.2020.     8.3.2021.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА ПРИКЉУЧЕНИХ

НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

Предавања 21. 3. 2016.     25.4.2017.     13.4.2018.     19.6.2019.     15.3.2020.     15.3.2021.

Рачунске Вежбе - Милош Јечменица 28. 3. 2016.     19.6.2019.     19.3.2020.     9.3.2021.

 

ЗАШТИТА ФН СИСТЕМА

Предавања 26. 6. 2016.     25.4.2017.     2.4.2018.     19.6.2019.  22.3.2021.

Рад о детектору лука у стрингу соларних панела

ТОПОЛОГИЈЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ ПРЕТВАРАЧА

Предавања 26. 6. 2016.     25.4.2017.     29.5.2018.     19.6.2019.     30.3.2020.     22.3.2021.

 

ДИГИТАЛНО УПРАВЉАЊЕ ПРЕТВАРАЧЕМ

Презентација - Марко Могоровић: Smart Grid приступ 11. 5. 2015.

Предавања 26. 6. 2016.     21.6.2019.     19.4.2020.     5.4.2021.

 

КОНТРОЛА МРЕЖНЕ СТРУЈЕ ИНВЕРТОРА

Предавања 26. 6. 2016.     8.5.2017.     29.5.2018.     21.6.2019.     22.04.2020.     28.4.2021.

Комплет од 3 лабораторијске вежбе на хардверу
(контрола струје ка мрежи, PLL, детекција испада мреже)

Никола Ђорђевић 26.4. 2017.     28.4.2020.     11.5.2021.     Rezultati lab vezbi 2 i 3 će biti stavljeni na sajt

PLL (Phase Locked Loop) алгоритми

Предавања 26. 6. 2016.     15.5.2017.     30.5.2018.     21.6.2019.     13.5.2020.     19.4.2021.

 

МЕТОДЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ИСПАДА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ

МРЕЖЕ НА КОЈУ ЈЕ ПРИКЉУЧЕН СОЛАРНИ ИНВЕРТОР

Предавања 26. 6. 2016.     15.5.2017.     30.5.2018.     21.6.2019.     14.5.2020.     19.4.2021.

MPPT (Maximum power point tracking) АЛГОРИТМИ

Предавања 26.6.2016.     22.5.2017.     30.5.2018.     21.6.2019.     13.5.2020.     21.4.2021.

 

РЕГУЛАЦИЈА НАПОНА НА КОНДЕНЗАТОРУ У ЈЕДНОСМЕРНОМ

МЕЂУКОЛУ СОЛАРНОГ ИНВЕРТОРА ПРИКЉУЧЕНОГ НА МРЕЖУ

Предавања 26. 6. 2016.     2.6.2018.     14.5.2020.     21.4.2021.

Комплет од 2 лабораторијске вежбе - рачунарске симулације

(State-flow управљање, контрола струје ка мрежи, PLL,

регулација напона на кондензатору у једносмерном међуколу, MPPT)

Вежбу припремили Александар Таталовић, Ружица Цветановић и Филип Цвејић 23. 5. 2017.     28.4.2020.

LVRT (LOW VOLTAGE RIDE-THROUGH) АЛГОРИТМИ

Предавања 26. 6. 2016.     29.5.2017.     2.6.2018.     13.5.2020.     28.4.2021.

СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И АКВИЗИЦИЈУ ПОДАТАКА ФН СИСТЕМА

 

Предавања 26. 6. 2016.     29.5.2017.     2.6.2018.     13.5.2020.     28.4.2021.

Рад са подацима са ФН система снаге 115kW

Дипломски рад - Стеван Станишић

ОПТИМИЗАЦИЈА ХИБРИДНИХ СИСТЕМА НАПАЈАЊА

Предавања 26. 6. 2016.     29.5.2017.     13.5.2020.     28.4.2021.

 

`